WET OP DE GENEESKUNDIGE BEHANDEL OVEREENKOMST

PRIVACY VERKLARING;

Contactgegevens
Praktijk NatuurheelkundeBaarn van Jacinta Smit, gevestigd aan De Geerenweg 13 3741 RP Baarn, 06-31335133, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Zie voor meer en uitgebreide informatie hoe ik omga met:
Persoonsgegevens, Verwerken , Bewaren, Beveiligen, Delen, Zorg-nota opstellen, Cookies op:

//www.natuurheelkundebaarn.nl/privacybeleid/ ‎

Vragen en feedback
Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacy beleid voldoe. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt U contact met mij opnemen, bij voorkeur via info@natuurheelkundebaarn.nl

Aanpassen Privacy Verklaring
Ik behoud het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
Praktijk Natuurheelkundebaarn, Jacinta Smit, 30 mei 2018

Registraties
• NVKH-registratienummer: 03-1692
• RBCZ-licentienummer: 170417R
• AGB-code zorgverlener: 90043900
• AGB-code praktijk: 90062156
• SCAG-klachtencommissie: 12619
• KvK dossiernummer: 51783088