PRIVACY VERKLARING; WGBO

Contactgegevens

Praktijk NatuurheelkundeBaarn van Jacinta Smit, gevestigd aan De Geerenweg 13 3741 RP Baarn, 06-31335133, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

info@natuurheelkundebaarn.nl

www.natuurheelkundebaarn.nl

Persoonsgegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en/of e-mailadres van de cliënt(en)
 • Bij minderjarige cliënten: geboortedatum, adres, postcode, woonplaats van iig één ouder; naam en telefoonnummer van beide ouders
 • Huisarts, indien van toepassing specialist(en), school van de minderjarige cliënt 
 • Medicijngebruik, beroep en hobby’s en/of gezinssamenstelling
 • Gezondheidszaken m.b.t. seksualiteit en/of mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg of geweldconflicten in het gezin.

Verwerken van persoonsgegevens

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar of bij het versturen van een recept naar oa de Huizerapotheek in Huizen. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de administratieve gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen, deze verwerk ik in mijn financiële administratie om ook debelastingdienst te informeren

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Bewaren persoonsgegevens

Deze gegevens, in het cliëntendossier, blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@natuurheelkundebaarn.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, neem ik persoonlijk contact met u op voor het maken van een afspraak. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Delen gegevens met derden 

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Privacy op de zorgnota 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘homeopathisch consult’
 • De kosten van het consult
 • Uw zorgverzekeringsnummer

Cookies

Deze website maakt gebruik van de volgende cookies: Functionele cookies : om naar behoren te kunnen surfen door de website, wordt er soms gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Uw pc onthoudt de indeling die u zelf gemaakt heeft. Voor deze cookies hoef ik geen toestemming te vragen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Vragen en feedback 

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacy beleid voldoe. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt U contact met mij opnemen, bij voorkeur via info@natuurheelkundebaarn.nl

Aanpassen Privacy Verklaring

Ik behoud het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Praktijk Natuurheelkundebaarn, Jacinta Smit, 30 mei 2018

Registraties

 • NVKH-registratienummer: 03-1692
 • RBCZ-licentienummer:        170417R
 • AGB-code zorgverlener:       90043900
 • AGB-code praktijk:               90062156
 • SCAG-klachtencommissie: 12619
 • KvK dossiernummer:           51783088